Vyšehrad 2000 a.s. - Homepage

Podmínky klubu

Informace o Klubu

Golf Klub Botanika v Horním Bezděkově je součástí Areálu Botanika od roku 2005. Blízkost hlavního města (Praha cca 25 km) činí z Areálu snadno dostupnou oázu sportu i relaxace uprostřed malebných křivoklátských lesů. Vedle dvanáctijamkového hřiště (PAR 47) jsou zde k dispozici mj. tenisový kurt, hřiště pro plážový volejbal, vyhlášená restaurace zaměřená na českou kuchyni doplněná kuchyní mezinárodní, ubytování, hotelové lázně, bazén, sauna a další doprovodné služby (projížďky na koni, cykloturistika, dětský koutek, mini ZOO aj.). Součástí areálu je samozřejmě i golfová klubovna a pro-shop.

 

Místní Pravidla

1. Hranice hřiště (pravidlo 27): 

 • Hranice hřiště vymezují ploty, ohrada a bílé kolíky.

2. Vodní překážky (pravidlo 26):

 • Příčná voda je značena značená žlutými kolíky.Podélná voda je značena červenými kolíky nebo ploty.

3. Nepohyblivé závady (Pravidlo 24-2):

 • všechny části drenážního a zavlažovacího systému
 • informační tabule, lavičky, odpadkové koše, myčky na míčky, kameny na odpalištích, sloupy el. vedení, ohrady,ohradníky
 • vyčnívající kameny na nízko sekaných plochách
 • nově vysázené stromky (do výše 2 m)
 • cesty pro autíčka a údržbu hřiště
 • mulčovací kůra
 • odpaliště a jamky pro footgolf


4. Pohyblivé závady (Pravidlo 24-1):

 • kameny v bunkrech 
 • kolíky určující vzdálenost k hraně greenu 
 • kolíky označující vodní překážky a půdu v opravě.


5. Půda v opravě (Pravidlo 25):

 • místa označená modrými kolíky nebo čarami 
 • vyjeté stopy stroji údržby hřiště.  


6. Dropovací zóna 

 • Jestliže je známo nebo prakticky jisté, že míč,  může hráč postupovat dle pravidla 26, nebo jako další možnost s trestem jedné rány, spustit míč v dropovací zóně. 


7. Sandy Wastes

 • Písečná plocha na jamce  č. 2,11,17-  není překážka, míč se hraje jak leží. Je povoleno založit hůl za míč.


8. Zasažení elektrického vedení (Pravidlo 20-5):

 • Jestliže míč zasáhne dráty el. vedení, rána se ruší a hráč musí hrát z místa, které je co nejblíže místu, odkud byl naposledy odehrán původní míč.


9. Přísný zákaz hry s „RANGE“ míči! 


Za porušení místních pravidel: ve hře na rány 2 trestné rány, ve hře na jamky ztráta jamky.


Upozornění:

V případě projíždějícího vozidla po místní komunikaci u jamky č.1 platí přísný zákaz odpalu!

Provozní řády hřiště a driving range

 • Veškeré rezervace a storna hracích časů (tee time) - telefonní číslo 420 604 938 525,                                                  e-mail: areal.botanika@vysehrad2000.cz  nebo osobně na recepci klubu.                                                                  Před zahájením hry jsou všichni hráči (člen i nečlen) povinni se nahlásit na recepci a vyzvednout si potvrzení ke hře (doklad o přidělení hracích časů a úhradě green fee).
 • V celém golfovém areálu platí golfové pravidla Royal & Ancient a České golfové federace.
 • Nejedná-li se o turnaj s canon startem, je nutno vždy zahajovat hru ve stanovený čas na odpališti č.1. a z odpališť odpovídajícím HCP hráče.
 • Všichni hráči musí mít oficiální hendikep. Ti hráči, kteří nebudou moci prokázat svůj hendikep, nebudou připuštěni ke hře. Hráč, který ještě nemá složenou zkoušku golfové způsobilosti a připravuje se na ní, smí jít na hřiště pouze v doprovodu spoluhráče s HCP nižším než 36.
 • Všichni hráči musí používat odpovídající obuv a oblečení. Zakázané jsou modré džíny a hra bez trička nebo v nátělnících a hra naboso.
 • V jednom flightu mohou hrát maximálně čtyři hráči.
 • Na golfové hřiště je zakázáno vstupovat s dětskými kočárky.
 • V areálu je zakázáno volné pobíhání psů a ostatních zvířat. Zvířata se mohou v rámci resortu pohybovat pouze po vymezených cestách a to na vodítku.
 • Maršál je povinen přísně vynucovat dodržování  pravidel a všichni hráči jsou povinni věnovat pozornost maršálům hřiště a řídit se jejich pokyny. Maršál klubu má u sebe kvůli identifikaci kartičku Maršála. Hráč hrající na hřišti se musí být, v případě kontroly maršálem, schopen prokázat score-kartou s vypsaným startovním časem (kontrola tempa hry), případně dokladem o zaplacení green-fee.
 • Golfová pravidla a etiketa platí vždy a v každém případě. Na základě pravidel etikety musí každá skupina, která nepostupuje odpovídající rychlostí, uvolnit cestu, jakmile to je možné, těm hráčům, kteří jsou za touto skupinou. Hra by měla postupovat bez prodlení ku prospěchu všem.
 • Golfové vozíky na hole, a to jak elektrické, tak manuální a rovněž vozíky pro přepravu osob tzv. "carts", by měly být použity pouze v těch oblastech hřiště, které jsou pro ně vyznačeny. Vstup na green, do těsné blízkosti greenu a na odpaliště je povolena pouze hráčům.
 • Zákaz cvičných švihů na odpališti
 • Tempo hry  - časový limit pro odehrání 9 jamek jsou 2 hodiny.
 • Pokud dojde k opakovanému porušení tempa nebo nepřípustnému zdržování, může být hráč penalizován, vykázán z jamky/hřiště nebo být diskvalifikován (Pravidlo 6-7), bez nároku na vrácení hracího poplatku.
 • Hřiště - vzdálenostní kolíky (200 m - bílé, 150 m - žluté, 100 m - červené) umístěné na okraji hracích ploch a jejich vzdálenost je měřena na začátek greenu.
 • Každý hráč je povinen vypichovat na greenech stopy po dopadu míčku, vracet drny po odpalech.
 • Neodhazujte cigaretové nedopalky. Neprovádějte na odpalištích cvičné švihy.
 • Po odehrání z bunkeru upravte stopy hráběmi.
 • Přísný zákaz hry s tréninkovými míči pod trestem vyloučení ze hry a zákazu vstupu na hřiště.
 • Motorové vozíky - vozíky smí řídit pouze hráči starší 18-ti let. Není-li v blízkosti odpaliště, nebo greenu cesta pro motorové vozíky, nevjíždějte do vzdálenosti menší než 10 metrů od jednotlivých odpališť a greenů. Na motorovém vozíku je povoleno jet maximálně dvěma osobám a převážet pouze výstroj těchto dvou osob.

Nerespektování těchto podmínek a pravidel může být hráč okamžitě vyloučen z hřiště bez nároku na vrácení green fee, potrestán zákazem hry na hřišti nebo používání cvičných ploch na dobu určitou, resp. trvale, pokud se dopustil porušování pravidel opakovaně nebo zvlášť hrubým způsobem.


Provozní řád driving range Golf Klubu Botanika

 • Driving range je cvičnou plochou určenou pro nácvik golfové hry.
 • Dalšími cvičnými plochami jsou cvičné jamkoviště a prostor k nácviku krátké hry (chip&pitch).
 • Při pobytu na všech cvičných plochách a v jejich blízkosti je návštěvník povinen dodržovat obecné zásady golfové etikety a pravidel golfu, a chovat se stejně, jako při hře na hřišti.
 • Návštěvníci jsou povinni učinit vše pro to, aby byla dodržena maximální bezpečnost jejich i ostatních návštěvníků.
 • Návštěvníci jsou povinni brát ohled na ostatní hráče, v prostoru odpališť se musí zdržet hlasitého hovoru a telefonování.
 • Dbát na provádění bezpečného švihu.
 • Hrát rány výhradně do prostoru driving range.
 • Dbát pokynů trenérů akademie a ostatních odpovědných osob.
 • Udržovat pořádek na cvičných jamkovištích.
 • Na cvičných jamkovištích a v prostoru k nácviku krátké hry (chip&pitch) provádět cvičné rány a paty výhradně vlastními míči.

Na driving range a dalších cvičných plochách je zakázáno:

 • Vstupovat pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.
 • Při hře z trávníku odpalovat mimo vymezený prostor. V prostoru driving range je možno mimo cvičné rohože odpalovat pouze v sektorech k tomu vymezených,
 • Sbírat již odehrané míče za účelem opětovného odpalu.
 • Hrát na cvičných jamkovištích zapůjčenými míči – tzv.: driving range balls.
 • Vstupovat do hracího prostoru – překračovat linii odpalu. Je přísný zákaz vstupu do dopadového prostoru driving range.
 • Jakkoli přemísťovat nebo poškozovat zařízení driving range a dalších cvičných ploch.
 • Odnášet zapůjčené golfové vybavení mimo prostor driving range.
 • Odnášet zapůjčené míče mimo prostor driving range.